Arii protejate

Prezentare generala

Ariile naturale protejate reprezintă principalul instrument pentru conservarea biodiversității și pentru promovarea unor modele de dezvoltare durabilă într-o perioadă în care dezvoltarea economică accelerată a pus presiune asupra ecosistemelor fragile. Într-o lume în care urbanizarea și industrializarea avansează rapid, aceste arii protejate reprezintă sanctuare vitale pentru flora și fauna sălbatică, oferindu-le habitaturi sigure și oportunitatea de a supraviețui.

Ele nu sunt doar simple rezervații naturale, ci și exemple concrete de cum putem coexista în armonie cu natura, integrând conservarea biodiversității în planurile noastre de dezvoltare. Ele furnizează modele sustenabile de gestionare a resurselor naturale, precum păduri, lacuri, râuri și terenuri agricole, prin implementarea practicilor de conservare și restaurare ecologică. De asemenea, reprezintă surse importante de educație și conștientizare, implicând comunitățile locale în procesul de conservare și în beneficiile aduse de turismul ecologic.

Ariile naturale protejate nu sunt doar investiții în prezent, ci și în viitorul nostru. Ele asigură menținerea echilibrului ecologic, reglând ciclurile naturale și contribuind la serviciile ecosistemice esențiale, precum reglarea climatică, purificarea apei și polenizarea culturilor. 

In legislatia romaneasca, respectiv in O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, ariile protejate sunt definite ca arii naturale protejate, indicandu-se ca valorile protejate/conservate sunt in principal cele naturale;aria naturala protejata este definita ca ”zona terestra/acvatica si/sau subterana in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita, care are un regim special de protectie si conservare stabilit conform prevederilor legale.”

CLASIFICAREA ARIILOR PROTEJATE CONFORM LEGISLATIEI DIN TARA NOASTRA

In functie de „nivelul” la care aria protejata este declarata si/sau recunoscuta se deosebesc urmatoarele categorii de arii protejate: 

 1. Arii protejate de interes national, care includ:rezervatii stiintificeparcuri nationalemonumente ale naturiirezervatii naturaleparcuri naturale.

In fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Directia Silvica Bacau se regasesc, integral sau partial, urmatoarele rezervatii naturale:

 • Nemira (in limitele Ocoalelor silvice Targu Ocna si Darmanesti);
 • Bucias (Ocolul silvic Oituz);
 • Codrul secular Runc (Ocolul silvic Fantanele);
 • Padurea Arsura (Ocolul silvic Fantanele);
 • Perchiu (Ocolul silvic Livezi).
 1. Arii protejate de interescomunitar sau situri Natura2000, care suntsituri de importanta comunitaraarii speciale de conservarearii de protectie avifaunistica.

In fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Directia Silvica Bacau se regasesc, partial, douaarii de protectie speciala avifaunistica:

 • ROSPA0138Piatra Soimului – Scorteni – Garleni(Ocoalele silvice Fantanele si Moinesti);
 • ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu(Ocoalele silviceFantanele si Traian).

In fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Directia Silvica Bacau se regasesc, partial, mai multe situri de importanta comunitara, dupa cum urmeaza:

 • ROSCI0047Creasta Nemirei(Ocoalele silviceDarmanesti si Targu Ocna);
 • ROSCI0318 Magura Targu Ocna(Ocolul silvic Targu Ocna);
 • ROSCI0230 Slanic(Ocolul silvic Targu Ocna);
 • ROSCI0059Dealul Perchiu(Ocolul silvic Livezi);
 • ROSCI0351Culmea Cucuieti(Ocoalele silviceTraian si Bacau);
 • ROSCI0434 Siretul Mijlociu(Ocoalele silviceTraian si Bacau);
 • ROSCI0323Muntii Ciucului(Ocolul silvicCiobanus);
 • ROSCI0327Nemira-Lapos(Ocolul silvicDarmanesti).
 1. Arii protejate de interes international:rezervatii ale biosferei, zone umede de importanta internationala sau situri RAMSAR, situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri.
 2. Arii protejate de interes judetean sau local: sunt arii stabilite numai pe domeniul public/ privat al unitatilor adminstrativ-teritoriale, dupa caz, conform art. 5 alin. (1) lit.a) – c) din OUG57/2007. Acestea includ zone cu valori semnificative si reprezentative la nivel local sau judetean.

Rezervații naturale

Buciaș

Nemira

Perchiu

Măgura Tg Ocna

Pădurea Arsura

Runc

Rezervatia naturala ”BUCIAS” (IV.7. Bucias)

Rezervatia naturala IV.7. Bucias s-a constituit ca arie naturala protejata de interes national prin Hotararea de Guvern nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.

Rezervatia Buciaseste situata pe teritoriuladministrativ al comunei Manastirea Casin din judetul Bacau. Accesul este posibil pe drumul judetean Onesti-Manastirea Casin, pana in zona Scutaru si in continuare pe drumul forestier Scutaru-Intarcatoare, pana la intersectia raului Casin cu paraul Bucias si apoi pe drumul forestier Bucias.

Rezervatia are suprafata de 471 ha conform H.G. 2151/2004, fiind constituita in totalitate din fond forestier proprietate publica a statului din U.P. V Bucias, Ocolul Silvic Oituz, Directia Silvica Bacau.

Bucias este o rezervatie peisagistica al carei scop este conservarea peisajelor naturale cu chei si cascade. are la baza frumusetea deosebita a peisajelor de pe cursul inferior al paraului Bucias, unde duritatea si masivitatea rocilor ca si panta mare a versantilor au favorizat dezvoltarea unei vai de tip chei.Principalul punct de atractie al acestei arii naturale protejate il constituie cascada Bucias, de o frumusete aparte, dar intreaga vale a paraului Bucias ofera peisaje deosebite precum si posibilitatea admirarii unor specii de vanat de mare interes.

Pana la intrarea in vigoare a H.G. 867/30.10.2018, managementului Rezervatiei Naturale ”Bucias” a fost asigurat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva prin Directia Silvica Bacau, conform Conventiei de custodie nr. 282/20.04.2011 incheiata intre Ministerul Mediului si Padurilor si R.N.P. – Directia Silvica Bacau si a actelor aditionale incheiate ulterior, subunitatea din cadrul Directiei Silvice Bacau cu atributii in acest sens fiind Ocolul Silvic Oituz, ocol care administreaza fondul forestier de stat din zona.

Planul de management si Regulamentul Rezervatiei naturale Bucias au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1295 din 04.07.2016 si reprezinta documente oficiale prin care se reglementeaza desfasurarea tuturor activitatilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate. In planul de management este evaluata si descrisa aria protejata, sunt definite masuri de gospodarire necesare conservarii ei.

Rezervatia Nemira are conform H.G. 2151/2004 codul IV.8 si se intinde pe o suprafata de 3491,2 ha, cuprinzand Depresiunea Darmanestilor, extremitatea sudica a Carpatilor Moldovei si partea estica a Muntilor Nemirei, cu varfurile Farcu Mic, Nemira Mare, Nemira, Tiganca, Sandru Mare. Circa 55% din suprafata rezervatiei se suprapune cu fondul forestier proprietate publica a statului administrat de ocoalele silvice Darmanesti si Targu Ocna din cadrul Directiei Silvice Bacau.

Rezervatia Naturala Nemira s-a constituit ca arie naturala protejata prin Hotararea Guvernului nr.2151 din 20.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.

Rezervatia este localizata in Muntii Nemira, din Carpatii Orientali, pe teritoriul judetelor Bacau si Covasna. Pe teritoriul judetului Bacau, rezervatia se afla pe raza teritorial-administrativa a comunei Dofteana si a oraselor Darmanesti si Slanic Moldova, judetul Bacau.

O particularitate a acestei rezervatii naturale consta in prezenta speciei Saxifraga cymbalaria, mentionata in anexa 4B specii de interes national din OUG 57/2007. De asemenea, prezenta speciei Leontopodium alpinum (Floarea de colt) in zona de culme inalta reprezinta o particularitate pentru care este necesara protejarea ariei respective.

Flora si fauna din Rezervatia Nemira justifica biodiversitatea zonei, cuprinzand o diversitate de specii de plante, mamifere, pasari, reptile, amfibieni, nevertebrate. Importanta si calitatea rezida tocmai din abundenta numerica si diversitatea speciilor de vietuitoare.

Pana la intrarea in vigoare a H.G. 867/30.10.2018, managementului Rezervatiei Naturale ”Nemira” impreuna cu situl de importanta comunitara Creasta Nemirei a fost asigurat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva prin Directia Silvica Bacau, conform Conventiei de custodie nr. 278/20.04.2011 incheiata intre Ministerul Mediului si Padurilor si R.N.P. – Directia Silvica Bacau si a actelor aditionale incheiate ulterior, subunitatile din cadrul Directiei Silvice Bacau cu atributii in acest sens fiind Ocoalele Silvice Darmanesti si Targu Ocna, ocoale care administreaza fondul forestier de stat din zona.

Rezervatia naturala ”Perchiu” este arie naturala protejata de interes national, fiind constituita prin Legea 5/2000privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului – Sectiunea a III-a – zone protejat (cod 2.126 – Dealul Perchiu, suprafata 90ha) si ulterior si prin Hotararea Guvernului nr.2151 din 30.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone (cod VII.1 – Perchiu, suprafata 206ha). Rezervatia naturala ”Perchiu” este incadrata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria IV IUCN – rezervatie naturala cu caracter predominant floristic si forestier.

Rezervatia Naturala ”Perchiu”, VII.1, este constituita atat din fond forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul silvic Livezi, din U.P. I Barsanesti, cat si din terenuri cu destinatie agricola (in principal pasuni, fanete) proprietate a persoanelor fizice sau a mun. Onesti. Descrierile limitelor rezervatiei si a suprafetei incluse sunt prezentate detaliat in H.G. nr.2151/2004.

Rezervatia Naturala Perchiu se afla pe teritoriul municipiului Onesti. Accesul este posibil pe DN Bacau-Onesti si DN Adjud – Onesti, de asemenea pe calea ferata Adjud-Ghimes, statia Onesti.

Scopul desemnarii acestei rezervatii a fost acela de a proteja si conservara habitatul de silvostepa, asemanator celui din sudul Podisului Central Moldovenesc, silvostepa ce se dezvolta in plina zona forestiera, de un mare interes floristic.

Rezervatia Naturala Perchiu este constituita dintr-un habitat de silvostepa, respectiv dintr-o intercalare a vegetatiei de stepa cu cea forestiera.

Rezervatia naturala Magura Targu Ocna este arie naturala protejata de interes national, fiind constituita prin Hotararea Guvernului nr.2151 din 30.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone (cod IV.5 – Magura – Targu Ocna, suprafata 89,70ha). Rezervatia naturala ”Magura Targu-Ocna” este incadrata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria IV IUCN – rezervatie naturala cu caracter predominant floristic si forestier.

Rezervatia este situata pe malul drept al raului Trotus si malul stang al Slanicului, la altitudini cuprinse in intervalul 310m – 700m, pe teritoriul orasului Targu Ocna, in apropiereadrumurilor Targu Ocna – Comanesti si Targu Ocna – Slanic Moldova.

Rezervatia Magura Targu Ocna este constituita atat din fond forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul silvic Targu Ocna, cat si din fond forestier proprietate privata si terenuri cu alte destinatii (pasuni, fanete, etc.). Descrierile limitelor rezervatiei si a suprafetei incluse sunt prezentate detaliat in H.G. nr.2151/2004.

Suprafata rezervatiei este inclusa in suprafata sitului de importanta comunitara ROSCI0318 Magura Targu Ocna. Planul de management al Sitului Natura2000 ROSCI0318 Magura – Targu Ocnaimpreuna cu Rezervatia IV.5 Magura a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1004 din 30.06.2016.

Pana la intrarea in vigoare a H.G. 867/30.10.2018, managementului rezervatiei naturale IV.5 Magura Targu-Ocnaa fost asigurat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva prin Directia Silvica Bacau, conform Conventiei de custodie nr. 327/03.03.2014 incheiata intre incheiata intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si R.N.P. – Directia Silvica Bacau si a actelor aditionale incheiate ulterior, subunitatea din cadrul Directiei Silvice Bacau cu atributii in acest sens fiind Ocolul Silvic Targu Ocna, ocol care administreaza fondul forestier de stat din zona.

Rezervatia naturala ”Padurea Arsura” este arie naturala protejata de interes national, cod 2.129, infiintata in baza Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului – Sectiunea a III-a – zone protejate; este incadrata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007, in categoria IV IUCN — rezervatie naturala cu caracter predominant floristic si forestier.

Rezervatia este constituita in exclusivitate dintr-un habitat forestier – habitat de padure batrana caducifoliata, respectiv un arboret de fag de productivitate superioara cu consistenta plina.

Rezervatia este constituita in totalitate din fond forestier proprietate publica a statului din u.a. 40B, U.P. II Fantanele, Ocolul Silvic Fantanele, Directia Silvica Bacau, R.N.P. Romsilva.

Suprafata rezervatiei conform Legii 5/2000 este de 34,5ha.Rezervatia naturala ”Padurea Arsura” este situata pe teritoriul administrativ al comunei Margineni din judetul Bacau, la o distanta de aproximativ 15km de municipiul Bacau.Accesul in rezervatie este posibil astfel: fie pe pe DN15 Bacau – Piatra Neamt pana in zona localitatilor Garleni – Lespezi, apoi circa 3km pe drum asfaltat pana la sediul Ocolului Silvic Fantanele si ulterior pe drumuri forestiere (circa 5km) pana in rezervatie; fie pe DN2G Bacau – Moinesti pana in zona localitatilor Valea Budului – Luncani, apoi circa 6km pe drumuri forestiere din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Fantanele.

Pana la intrarea in vigoare a H.G. 867/30.10.2018, managementului Rezervatiei Naturale 2.129. Padurea Arsura a fost asigurat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva prin Directia Silvica Bacau, conform Conventiei de custodie nr. 168/13.07.2010 incheiata intre Ministerul Mediului si Padurilor si R.N.P. – Directia Silvica Bacau si a actelor aditionale incheiate ulterior, subunitatea din cadrul Directiei Silvice Bacau cu atributii in acest sens fiind Ocolul Silvic Fantanele, ocol care administreaza fondul forestier de stat din zona.

Rezervatia naturala ”Codrul secular Runc” s-a constituit ca arie naturala protejata de interes national, cod IV.41, prin Hotararea Guvernului nr. 2151 din 30.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.Rezervatia este constituita in exclusivitate dintr-un habitat forestier de padure batrana caducifoliata, respectiv un arboret de fag, de productivitate superioara, de varste si dimensiuni mari cu consistenta plina. Scopul principal al acestei rezervatii cu caracter predominant forestier si floristic este protectia si conservarea respectivului habitat de padure batrana caducifoliata.

Rezervatia Naturala ”Codrul secular Runc”, IV.41, este constituita exclusiv din fond forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul silvic Fantanele. Este situata pe teritoriul comunei Bahna din judetul Neamt, spre limita cu judetul Bacau, in apropierea localitatilor Buhusi si Racova din jud. Bacau si a localitatilor Bahnisoara si Izvoare din Neamt.

Planul de management al Rezervatiei Naturale Codrul secular Runc a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 230 din 12.02.2016 si reprezinta documentul oficial prin care se reglementeaza desfasurarea tuturor activitatilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate.

Pana la intrarea in vigoare a H.G. 867/30.10.2018, managementului Rezervatiei Naturale ”Codrul secular Runc” a fost asigurat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva prin Directia Silvica Bacau, conform Conventiei de custodie nr. 90/03.03.2010 incheiata intre Ministerul Mediului si Padurilor si R.N.P. – Directia Silvica Bacau si a actelor aditionale incheiate ulterior, subunitatea din cadrul Directiei Silvice Bacau cu atributii in acest sens fiind Ocolul Silvic Fantanele, ocol care administreaza fondul forestier de stat din zona.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...